Zásady ochrany osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti SAMSON KOSHER FOOD CORPORATION, Ltd., společnost s r.o., se sídlem Široká 7/37, 1100 00 Praha 1, IČ: 25658832, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58829 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefon
 • název společnosti
 • adresa společnosti

Osobní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem emailové a telefonické komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SAMSON KOSHER FOOD CORPORATION, Ltd., společnost s r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
   

V Praze dne 30.01.2020

Máte dotaz ohledně košer certifikace?